Vill du påverka och utveckla ditt boende?

Brf Måttbandet söker nya medlemmar till styrelsen (ordinarie och suppleanter) som vill engagera sig för sitt och andra medlemmars boende och boendemiljö. Styrelsen arbetar framförallt med följande frågor: • Ekonomi ( budget- och kostnadsuppföljningar samt revision ) • Teknik och energi (system för värme och VA, hissar, portar, energioptimering mm) • Boende ( trivsel, gård, avfallshantering, återvinning, gästlägenheter och…

Gymansvarig

Är du en som besöker gymmet ofta och som skulle vilja ta litet extra ansvar för lokalen? Just nu har vi ingen gymansvarig, så styrelsen vore tacksam om någon ville ta sig an detta uppdrag. Det lär inte vara särskilt ansträngande. Skriv till boendeutskottet och anmäl dig så blir vi glada! bu@mattbandet.se

Aptus

Söderlås har identifierat brister i vårt aptussystem som kommer att åtgärdas med start måndag 11 dec. Om ni mot förmodan skulle uppleva problem med anledning av detta, kontakta Boendeutskottet, bu@mattbandet.se.