Nycklar, brickor och bokningstavlor

Passersystem

Portarna i våra fastigheter öppnas dagtid med kod eller låsbricka. Kvällar och nätter (kl 21.00 – 06.00) fungerar endast låsbrickan. Låsbrickorna fungerar även till fastigheternas övriga utrymmen. Vid ett eventuellt elavbrott finns batteri back-uper som ser till att systemet fungerar.

Extra låsbrickor kan beställas hos vår förvaltare Borg & Merio till en kostnad av 300 kr/st. Kostaden debiteras och betalas kontant vid avhämtning hos Söderlås, Ringvägen 114. Blanketten kan antingen fyllas i digitalt och mejlas eller printas ut och skickas till Borg & Merio.

Beställning av extra brickor till passersystem

Meddela alltid vår förvaltare om du förlorat en bricka så att den kan spärras.

Vid misstanke om att nyckelbricka används på ett otillbörligt sätt som strider mot våra regler, kan låsbrickor komma att spåras i vårt system.

Boknings- och informationstavlor

I varje entré finns en boknings- och informationstavla uppsatt. Via den kan ni boka tvättstuga och gästlägenhet vid behov. Tavlan är också en plats för informationsförmedling från föreningen till medlemmar så gör det gärna till vana att kolla vad som står där regelbundet. Bokningssystemet är också tillgängligt via internet.

Webbokningen når du här: https://mattbandet.tvattbokning.online/Aptusportal

Dessutom kommer man åt systemet i sin smart phone via Appen Aptus Home som går att ladda ner från Google Play (android) eller App Store (iPhone). Informationen och appen finns längst ner i texten på Assa Abloys sida.

Länk till Aptus app

Öppna Aptus appen, tryck på inställningar, under ”Fyll i dina uppgifter från din leverantör” skriver du:

https://mattbandet.tvattbokning.online/

Fyll i användarnamn (BRF-nr) och lösenord. Om du glömt ditt lösenord kan du kontakta vår förvaltare Borg & Merio: felanmalan@borgmerio.se

De som bytt dörr och lås har lägenhetsnycklar som inte är kopieringsskyddade och  kan därmed låta kopiera nycklar efter eget behov.
Nycklar till de gamla (ursprungliga) dörrarna CKA 680 är däremot skyddade och måste alltid beställas personligen hos Söderlås. Medtag befintlig lägenhetsnyckel samt legitimation och uppge ordernr 23555.
För mer information om vad medlemmarna resp Brf är ansvariga för, se Måttbandets stadgar §11.