Sophantering och miljöstugor

Sopnedkasten i trappuppgångar är kopplade till en stor sopsug för hela området.

Det är viktigt att endast köksavfall/matsopor kastas i sopnedkastet.

Det finns tre miljöstugor för grovsopor av olika slag. En mellan Timmermansgränd 1 och 3, en på Magnus Ladulåsgatan 13 samt en vid Lehusens gränd 2.  Ni kommer in med låsbricka. Grovsoprummen är öppna  07-21 på vardagar och 10-21 på helger. Vänligen respektera uppsatta regler för sortering och hantering.  Allt som slängs i våra miljöstugor skall vara demonterat och alla kartonger ska vara tillplattade.

För att underlätta för medlemmar och hyresgäster brukar föreningen med jämna mellanrum ställa upp sopcontainer vid vändplanen vid Magnus Ladulåsgatan 13 där skrymmande saker kan slängas. Datum för container finns på informationstavlorna. Containern står över helgen och tas bort följande måndag. Observera att el-avfall och miljöfarligt avfall absolut inte får slängas i containern och att allt som slängs skall vara demonterat/tillplattat för att spara på utrymme!

Stockholms stads mobila miljöstation kommer regelbundet till Södermalm. För datum och tid se  länk:

Mobila miljöstationen