Samtliga lägenheter fick ett externt eller internt förråd när fastigheten byggdes. Externa förråd kan vara belägna i källaren eller på en vind. Vissa lägenheter har i stället för externt förråd ett s.k. internt förråd i, eller i direkt anslutning till respektive lägenhet. Flera lägenhetsinnehavare har valt att använda sitt interna förråd som en del i lägenheten, t.ex som ett rum.  I vissa fall har det t.o.m. marknadsförts som ett rum vid försäljning.  Då kan det av köparen upplevas som att det ”inte finns ett förråd” till lägenheten.

Föreningen har byggt ett antal nya förråd som kan hyras av medlemmarna för cirka 1000 kr per kvadratmeter och år. Till dessa förråd är det kö, vilken administreras av vår ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna. Om en medlem som hyr ett förråd säljer sin lägenhet går förrådet tillbaka till kön. Det hyrda förrådet följer alltså inte med lägenheten vid försäljningen. Intresseanmälan för ett förråd skickas till Borg & Merio, epost: info@borgmerio.se som vidarebefordrar intresseanmälan till Fastighetsägarna.

Dokumenten nedan visar vilka lägenheter som har ett externt förråd som hör till lägenheten, en karta över var förråden finns samt en lista över hyrförråd och var de finns.

Externa förråd

Karta Måttbandet förråd

Hyrförråd