För mäklare

BRF Måttbandet är en äkta bostadsrättsförening. Fastigheten byggdes 1987 och har varit bostadsrättsförening sedan 2010. Föreningen äger fastigheten med tomträtt.

För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till www.ny-medlem.se Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser.

Samtliga lägenheter fick ett extern eller internt förråd när fastigheten byggdes. Externa förråd kan vara belägna i källaren eller på en vind. Vissa lägenheter har i stället för externt förråd ett s.k. internt förråd i, eller i direkt anslutning till, respektive lägenhet. Flera lägenhetsinnehavare har valt att använda sitt interna förråd som en del i lägenheten, t.ex som ett rum.  I vissa fall har det t.o.m. marknadsförts som ett rum vid försäljning.  Då kan det upplevas som att det ”inte finns ett förråd” till lägenheten. Föreningen har byggt ett antal nya förråd som kan hyras av medlemmarna för cirka 1000 kr per kvadratmeter och år. Till dessa förråd är det kö, som administreras av vår ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna. Om en medlem som hyr ett förråd säljer sin lägenhet går förrådet tillbaka till kön. Det hyrda förrådet följer alltså inte med lägenheten vid försäljningen. Läs mer under fliken För medlemmar – Förråd.

Månadsavgift: Värme, vatten och internetuppkoppling på 1 Gigabit/s ingår. Avgiften höjdes med 10% 1 januari, 2023. Ytterligare höjning med 9% från 1 januari, 2024.

Låsbrickor: Notera att samtliga brickor avprogrammeras dagen efter tillträdesdatum. Tre nyprogrammerade brickor lämnas ut till köparen hos Söderlås butik efter sms-avisering.

Leverantör av bredbandet är Bahnhof. Man tecknar inget avtal för att få tillgång till 1 Gigabit som ingår i månadsavgiften.

Leverantör av tv är Comhem/Tele 2. Basutbudet ingår i avgiften som föreningen betalar. Övriga kanaler tecknar man ett eget abonnemang för.

OVK, radonmätning samt energideklaration: Föreningen har godkänd OVK. Radonmätning och energideklaration har gjorts under 2021-2022. Information finns uppsatt i samtliga portar.

Överlåtelseavgift och pantsättning: Överlåtelseavgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet (betalas av säljaren) och pantsättningsavgiften är 1 % av prisbasbeloppet (betalas av kredittagaren).

Samägarskap och juridiska personer som ägare: Delat ägarskap godkännes. Juridiska personer godkännes inte.

Uppvärmning: Fjärrvärme

Kommande renoveringar och projekt:

Stamspolning – görs vart tredje år

Radonmätning och energideklaration

OVK

Genomförda renoveringar och projekt: 

2023: Byggnationen av de tre nya lägenheterna färdigställdes. Cykelrum för lådcyklar iordningställdes.

2022: Nya portar till samtliga trapphus installerades. Godkänd OVK. Gleipnergruppen igångsatte byggnation av tre nya lägenheter i före detta kontorslokal.

2021: En ny gästlägenhet färdigställdes. OVK av lägenheter slutfördes. OVK av lokaler påbörjades. Byte av frånluftsaggregat genomfördes. Förskolans staket renoverades. Ett cykelmekarrum invigdes. Ytterligare ett cykelrum för att parkera cyklar iordningsställdes. Ett  trädgårdsrum iordningställdes för föreningens trädgårdsgrupp. Ytterligare källarförråd byggdes.

2020: Samtliga tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp i föreningens tre tvättstugor byttes ut. Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, påbörjades.

2019: Totalrenoveringen av innergården slutfördes med bl.a. omläggning av asfalt och plattor, nya rabatter, två grillplatser, trägradäng, vattentrappa samt nya trädgårdsmöbler. Nya tilluftsventiler installerades i varje lägenhet.

2018: Renovering av innergården påbörjades.

2017: Renovering av hyresgästlägenheternas badrum påbörjades. En gästlägenhet byggdes om till permanent lägenhet, lägenheten såldes 2018. Nya grindar och staket mot Södermalmsallén och Magnus Ladulåsgatan installerades.

2016: Trappan vid Lehusens Gränd renoverades.

2015: Renovering och förnyelse av samtliga 14 hissar genomfördes. Besiktning av energioptimeringsprojektet som startades 2013 slutfördes .

2014: Cykel- och barnvagnsrum förbättrades bl.a. med upphängningsställ för cyklar. Ett snickerirum färdigställdes. Taken förseddes med snörasskydd och stegar.

2013: En stor satsning på optimering av energiförbrukning med nya värmepumpar och värmeväxlare samt ny fjärrvärmecentral påbörjades. Ytterligare källarförråd byggdes. Ljuddämpande åtgärder genomfördes i föreningens gym.

2012: Renovering och målning av taken samt målning av trappuppgångar genomfördes. Ett gym med dusch och toalett färdigställdes. Nya källarförråd byggdes.

2011: Elektroniskt låssystem till portar och gemensamma lokaler installerades. Ventilationskanalerna i lägenheterna rensades från damm, matfett m.m. Grovsoprummen renoverades. Två gästlägenheter färdigställdes. Förskolan fick ett nytt staket runt sin gård.

2010: Gallergrindar installeras högst upp i portuppgångarna.

Tomträttsavgälden

Stockholm stads kommunfullmäktige beslutade om nya tomträttsavgälder för flerbostadshus 20 mars 2017. I augusti 2017 fick Brf  Måttbandet besked om ny avgäld.  
Det nya avtalet ser ut som nedan:

2018 – 2 736 500 (oförändrad)
2019 – 3 686 000
2020 – 4 045 000
2021 – 4 405 000
2022 – 4 764 000
2023 – 5 124 000
2024 – 5 124 000
2025 – 5 124 000
2026 – 5 124 000
2027 – 5 124 000