Sommarbrev 2024

Juni är här och sommaren har startat! Det har blivit hög tid att rapportera vad som hänt i föreningen sedan förra nyhetsbrevet. Här följer litet uppdateringar:

Borg & Merio, vår förvaltare, har nu varit i tjänst sedan årsskiftet. Mycket av den tiden har gått åt till att åtgärda saker som försummats under tidigare år. Vi känner nu att vi uppnått ett bra basläge.

Styrelserna för Brf Måttbandet resp Kollektivhusföreningen Södra station har gemensamt i ett skriftlig avtal kommit överens om vilka skyldigheter och rättigheter som gäller inom ramen för vad som formuleras i våra stadgar §1: ”Vidare ska föreningen främja verksamheten i kollektivhusföreningen Södra Station, som för sin verksamhet förfogar över gemensamhetslokalerna i fastigheten Måttbandet 2.

Ekonomiskt är det fortsatt svårt att förutsäga hur läget kommer att se ut. Positivt är att vår BRF efter flera åtgärder nu totalt sett visar bättre resultat i år jämfört med förra året. Fortsatt är flera tunga faktorer avgörande, t.ex. hur räntenivån kommer att se ut, hur priset på el, vatten och fjärrvärme utvecklas.  En förstärkning av ekonomin väntas från försäljningen av de tre nybyggda lägenheterna där den sista hyresgästen flyttar in den första juni. 

Inbrotten i våra fastigheter är fortfarande ett sorgebarn. Vi uppmanar på nytt alla boende att ha koll på vilka som rör sig på gård och i husen. Det är också viktigt att spärra brickor som förkommit. Vår nya låsfirma Söderlås har tillsammans med styrelsen tagit krafttag för att bringa ordning i behörigheterna på våra låsbrickor och identifiera sådana som inte längre bör vara aktiva.

Den obligatoriska ventilationskontrollen OVK är nu genomförd. Så gott som alla lägenheter och även våra affärslokaler har kontrollerats. De som fått anmärkningar har blivit aviserade. och det är viktigt att felen åtgärdas för att ventilationen ska fungera optimalt. Senast den 15 juni ska ni som fått anmärkning returnera den utsända försäkran om att felen är åtgärdade. Ni som fått meddelande om att Ventkontroll inte kunnat mäta i er lägenheter kommer bokas in för ett nytt datum efter sommaren. Då kommer även de lägenheter som fått anmärkningar att mätas om. Om ni inte fått något meddelande från Ventkontroll eller från styrelsen om anmärkningar så behöver ni inte göra någonting.

Efter många sorger och bedrövelser, förväntar vi oss att inom kort ha ett godkänt besiktningsprotokoll avseende de nya portarna. En del meningsskiljaktigheter vad gäller ekonomiska skyldigheter återstår att lösa med Svenska Skydd, den entreprenör som anlitades för projektet.

Det har förekommit oklarheter, framförallt vid köp och försäljning, kring vilka lägenheter som har ett externt förråd eller ej. Nu finns en lista på hemsidan som tydligt klargör detta samt en karta som visar var alla förråd är belägna. Dessa har dessutom blivit uppmärkta med nummer – blå skyltar för dem som ingår i en lägenhet och vita för dem som går att hyra. Max 1 hyrförråd per hushåll är vad som gäller.

Våra lokala hyresgäster utnyttjar i många fall våra miljöstugor. Detta anser vi bör kosta en slant och därför har avtal nu tecknats med dem som vill lämna sitt avfall till återvinning i de grovsoprum som föreningen har. Vi vill också påminna om att miljöstugorna har nya öppettider, se hemsidan, samt att grovavfall inte längre ska slängas i rummet på Lehusens   gränd. Boende hänvisas i detta fall till de andra två miljöstugorna.

Gångbron till Måttbandet 2 från Magnus Ladulåsgatan får just nu en uppfräschning av Firma BR.A. Måleri. Välbehövligt! Om det vackra vädret håller i sig räknar målarna med att vara klara före midsommar. 

Cykelgruppen har genomfört årets rensning av cyklar. En liknande rensning av pulkor och barnvagnar kommer att ske längre fram och vi aviserar när det är dags.

Som vi tidigare har berättat har det gamla cykelmekarrummet flyttat ihop med snickarrummet i ML9. Därmed har cykelmekarrummet vid ML11 återgått till att vara vanligt cykelförråd. Dessutom har ett av cykelrummen vid ML25 tagits i bruk för lådcyklar.

Just nu sker en upphandling av trädgårdsentreprenör och snöröjningsfirma. Nuvarande kontrakt går ut i höst.

Den nybildade Magnus Ladulåsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening som ska verka för att göra Magnus Ladulåsgatan till en trygg, omhändertagen och levande gata. Detta ska ske genom att stärka relationer, nätverk och samarbete mellan olika aktörer och intressen på gatan samt genom att initiera och driva platsskapande aktiviteter. I styrelsen sitter Brf Måttbandet, Brf Designationen, ICA Kvantum, AMF Fastigheter, Föreningen Viljan samt Stockholmshem. Om du vill engagera dig, kontakta Boendutskottet BU@mattbandet.se.

Nu återstår bara att önska alla en riktigt skön sommar och så småningom en välbehövlig ledighet!

Hälsningar,

Styrelsen

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *