Vill du påverka och utveckla ditt boende?

Brf Måttbandet söker nya medlemmar till styrelsen (ordinarie och

suppleanter) som vill engagera sig för sitt och andra medlemmars

boende och boendemiljö.

Styrelsen arbetar framförallt med följande frågor:

• Ekonomi ( budget- och kostnadsuppföljningar samt revision )

• Teknik och energi (system för värme och VA, hissar, portar, energioptimering mm)

• Boende ( trivsel, gård, avfallshantering, återvinning, gästlägenheter och säkerhet mm )

• Kommunikation (intern och extern)

Om du är intresserad kontakta valberedningen – valberedningen@mattbandet.se

PH Magnusson, Helena Klaffert, Martin Vilcans

Anmäl ditt intresse senast 2024-04-15

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *