Tvättstugorna

Det finns tre tvättstugor i Brf Måttbandet, en i varje fastighet. Alla medlemmar har tillgång till alla tvättstugor. Maskinerna är likvärdiga i alla tvättstugorna, men tvätttider och regler för hur tvätttiden används skiljer sig lite mellan fastigheterna.

Tvättstugorna i fastigheten MB1 och MB3  hittas på Magnus Ladulåsgatan 25 och 13. Båda dessa tvättstugor har ingång från gården under var sin sida av gångbron. Var och en av tvättstugorna har fyra tvättmaskiner, en grovmaskin, två torktumlare, två torkskåp och mangel. Det går att boka två maskiner åt gången, plus grovmaskin. Endast en aktiv bokning i taget är möjlig men antalet tvättider är inte begränsat. Tvättpassen är tre timmar plus en timme för tork.

Tvättstugan i MB2 på Magnus Ladulåsgatan 15-21 Här  finns fyra tvättmaskiner, en grovmaskin, två torktumlare och två torkskåp och en mangel.  Tvättpassen är två timmar plus en timme för tork. Alla maskiner bokas under passet. Medlemmarna i MB2 har önskat och beslutat om särskilda regler för tvättstugan som ska gälla för alla som bokar den. Tvättstugan är öppen under det bokade passet så att fler än den som bokat tvättiden kan komma in i tvättstugan. Om den som bokat tvättid inte börjat utnyttja maskinerna inom 30 minuter kan annan medlem använda tvättiden. Notera att dörren till uteplatsen utanför tvättstugan är försedd med ett kodlås. Koden är 112112.

Webbokningen fungerar så här: gå in på  https://mattbandet.tvattbokning.online/Aptusportal/
Logga in med namn och det lösen som ni tidigare fått från vår förvaltare.

Dessutom kommer man åt systemet i sin smart phone via Appen Aptus Home som går att ladda ner från Google Play (android) eller App Store (iPhone). Informationen och appen finns längst ner i texten på Assa Abloys sida.

Länk till Aptus-app

Öppna Aptus appen, tryck på inställningar, under ”Fyll i dina uppgifter från din leverantör” skriver du:

https://mattbandet.tvattbokning.online/Aptusportal/

Fyll i samma användarnamn och lösenord som tidigare.

Om du glömt ditt lösenord kan du kontakta vår förvaltare Borg & Merio, e-post: felanmalan@borgmerio.se .

Det är inte tillåtet att använda maskinerna för färgning av textilier.

Djur får inte tas med in i tvättstugorna.

Sist men inte minst – vi hjälps åt att hålla tvättstugorna rena och trevliga att jobba i.