Valberedning & revisorer

Valberedningen

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver.

I valberedningen för Brf Måttbandet ingår Martin Vilcans (sammankallande), Helena Klaffert och Ann-Margaret Dovhage.

Valberedningen nås via e-post Valberedningen@mattbandet.se

Revisorer

I Föreningslagen (8 kap. 3 §) står det; ”Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande”

Revisorer för Brf Måttbandet är Per Engzell, Per Engzell Revision AB  och Göran Andersson som suppleant. Föreningsrevisor är PH Magnusson.