Viktiga dokument

Föreningens namn

Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm

Föreningens adress

Brf Måttbandet, c/o Fastighetsägarna Service
Box  12871
11298  STOCKHOLM

Föreningens faktureringsadress

Brf Måttbandet FE236-18815
Box  12026
102 21  STOCKHOLM

eller till e-postadress 236levfaktura.service@fastighetsagarna.se

Föreningens organisationsnummer

769603-7717

Brf Måttbandets ekonomiska plan

Ekonomisk plan antaget 23 mars 2010

Föreningens försäkringar

I tillägg till en hemförsäkring krävs ett bostadsrättstillägg. Ett sådant tillägg har BRF Måttbandet tecknat kollektivt med Trygg Hansa för alla tre fastigheterna och det behöver du alltså inte teckna separat. Nedan finns de fullständiga försäkringsvillkoren.

Försäkringsbrev

Skadedjursförsäkring Anticimex

Energideklaration 2022

Energideklaration

Protokoll från de senaste föreningsstämmorna

Ordinarie föreningsstämma 23 maj 2023

Ordinarie föreningsstämma 24 maj 2022

Extra föreningsstämma 13 jan 2022