Gemensamma regler

För att alla som bor i vår förening ska trivas, krävs några gemensamma regler. Vissa av dem är vi enligt lag tvingade att följa, vissa är trivselregler och vissa har tillkommit för att hålla nere föreningens kostnader.

Brandskyddsregler

Utrymningsvägar:

Lägenhetsdörrar, entrédörrar och trapphus. Ingenting får stå utanför lägenhetsdörrar, ytterdörrar eller i trapphus som kan försvåra utrymning vid brand.

Dörrar till allmänna utrymmen får inte blockeras eller lämnas öppna.

Gångar i källare och på vind får inte blockeras eller belamras med gods.

Utrymme under trappor. Inga föremål får ställas i utrymme under trappor.

Barnvagnar, cyklar och rullatorer får inte förvaras i trappuppgångarna.

Kontroll och bortforsling kommer regelbundet ske av fastighetsskötarna för allas säkerhet.

Växter i trapphus. Enda undantaget är att växter är tillåtna i burspråken i Måttbandet 2 (Kollektivhuset), då de av myndigheterna inte anses hindra utrymning eller vara brandfarliga.

Övriga brandskyddsregler:

Om det brinner i någon annans lägenhet – tänk på att aldrig gå ut i ett rökfyllt trapphus. Larma brandkår via 112 och stanna kvar i lägenheten tills räddningstjänsten anländer. Håll fönster och dörrar stängda.

 • Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Innehavaren ansvarar för att brandvarnarna fungerar. Testa brandvarnaren regelbundet.
 • Returpapper och grovsopor lämnas i grovsoprummen.
 • Tobaksrökning är förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen.
 • Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.
 • Brandfarliga varor som gasol och bensin får inte förvaras i lägenhet, på balkong eller i vinds- och källarförråd.
 • Blinkande lysrör ska felanmälas.

Anm. Om föremål påträffas i entré, våningsplan, trapphus, källargångar och allmänna utrymmen kommer föremålen att transporteras bort av fastighetsskötaren.

Allmänna ordningsregler

 • Undvik att vardagar mellan 22.00-07.00 och helger 22.00-10.00 spela hög musik, använda tvättmaskinen, spika i väggar etc. Sunt förnuft och allmän praxis gäller – dvs vi visar våra grannar hänsyn precis som vi förutsätter att de visar oss hänsyn.
 • Vid renovering gäller särskilda regler – se vidare under ”Regler vid ombyggnad och renovering”.
 • Ibland kan det ändå bli för mycket störande och buller. Hjälper det inte att tala med den som stör, kontakta föreningens förvaltare, Borg & Merio, via telefon 08-36 51 21, vardagar 08.00-16.00 eller per mejl till e-post: felanmalan@borgmerio.se
 • Dörrar till entréer, förråd, vind och tvättstugor ska vara låsta för att undvika att obehöriga kommer in.
 • Släpp inte in obehöriga i fastigheterna.
 • Djur är inte tillåtna i tvättstugor eller gym.
 • Det är inte tillåtet att piska mattor eller kläder från fönster eller på balkongen.
 • Blomlådor och andra föremål ska sitta på insidan av balkongräcket. Risken finns annars att de faller ned och skadar förbipasserande.
 • Det är inte tillåtet att mata fåglar på balkongen eller på gården.
 • Det är inte tillåtet att grilla på våra balkonger. Undantag görs för elgrillar under förutsättning att grannarna inte blir störda av rök och stekos. För den som vill grilla finns två grillplatser på gården. Dessa är inte bokningsbara. Om det är fler sällskap som vill grilla samtidigt måste man komma överens så att alla blir nöjda.
 • På eldfatet och i grillen vid grillplatsen får endast grillkol/grillbriketter användas. Använd helst annat tändmedel än tändvätska.
 • Undvik rökning på balkongen – det kan störa grannarna. Visa hänsyn.
 • Husdjur får inte rastas på gården
 • Styrelsen vill att gården vid alla tillfällen ska vara tillgänglig för alla boende som vill vistas där. Att sätta upp partytält vore att begränsa den rätten. Om man önskar tak över huvudet, hänvisar vi till grillplatsen där det  finns ett segeldukstak, naturligtvis under förutsättning att om fler önskar fira något samtidigt, så får man samsas om utrymmet .

Anm. Om fastighetsjouren åtgärdar fel eller vid felsökning hittar fel som medlemmen är ansvarig för, är medlemmen betalningsskyldig för fastighetsjourens kostnader. Om felet är sådant att Brf  Måttbandet ska stå för kostnaderna, betalar medlemmen ingenting för fastighetsjourens utryckning, För mer information om vad medlemmarna resp Brf är ansvariga för, se Måttbandets stadgar §11.

Regler vid uthyrning av bostaden

Andrahandsuthyrning:

Om du planerar att hyra ut din bostad i andra hand ska du först fylla i en ansökan. Om du kommer att vistas utomlands under tiden som bostaden hyrs ut i andra hand, krävs även en fullmakt. Godkänd andrahandsuthyrning gäller för ett år i taget.

Både ansökan och fullmakten kan du ladda ner längre ned på sidan.

Korttidsuthyrning:

Uthyrning av egen lägenhet via hemsidor som Airbnb, Wimdu och dyl. är tillåtet under följande villkor:

 • Ansökan om uthyrning ska göras minst en månad före uthyrningsperiodens start och ska godkännas av styrelsen.
 • Uthyrning får enbart ske till privatpersoner.
 • Den sammanlagda uthyrningstiden per år får vara max 2 månader som antingen kan vara sammanhängande eller fördelas efter eget tycke under innevarande år.
 • I korttidsuthyrning ingår inte tillgång till gemensamma lokaler såsom gym, tvättstugor etc.

Observera att uthyrning som överstiger två månader betraktas som andrahandsuthyrning enligt de regler som beskrivs i första stycket i detta avsnitt.

Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning, fullmakt samt korttidsuthyrning finns här:

Andrahandsuthyrning blankett

Fullmakt-andrahands-uthyrning

Korttidsuthyrning

Fyll i ansökan och skicka den till  styrelsen för Brf Måttbandet (styrelsen@mattbandet.se). Ansökan bör vara styrelsen tillhanda senast en månad innan uthyrning avses påbörjas.

Styrelsen behandlar sedan er ansökan på närmast kommande styrelsemöte och först därefter får ni besked om ansökan blivit godkänd.

En administrationsavgift beräknad på uthyrningsperiodens antal dagar, månader eller år tas ut. Administrationsavgiften uppgår vid uthyrningsperiod om ett år till 10% av prisbasbeloppet. Vid kortare uthyrningsperiod än ett år beräknas administrationsavgiften på uthyrningsperiodens antal dagar eller månader i förhållande till 10% av prisbasbeloppet per år. Administrationsavgift tas ut när ansökan är godkänd.