För nyinflyttade

Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni undrar över, är ni välkomna att skicka ett mail till oss på adress  styrelsen@mattbandet.se

I vår förening finns en kollektiv verksamhet som drivs som en förening i föreningen. Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen är välkomna att bli medlemmar  i kollektivhusföreningen Södra station.  Läs gärna mer om kollektivhusföreningens verksamheten på deras hemsida Kollektivhusföreningen Södra station

Hemsidan är vår officiella kanal för information. Föreningen har också en sluten grupp på Facebook (Brf Måttbandet). En ytterligare informationskanal är de digitala tavlorna i trapphusen. Det bästa sättet att meddela sig med styrelsen är att mejla: styrelsen@mattbandet.se

Det finns tre tvättstugor i föreningen – två på Magnus Ladulåsgatan 13 respektive 25, med ingång från gården och en på Magnus Ladulåsgatan 15-21. Tvättstugorna bokas via bokningstavlorna i tvättstugorna eller via en app. Läs mer om tvättstugebokning under fliken Tvättstugorna.

Den löpande förvaltningen sköts av Borg & Merio. Hit görs felanmälan när det uppstår problem via e-post: felanmalan@borgmerio.se. Vår ekonomiska förvaltning handhas alltjämt av Fastighetsägarna.

Vid akuta fel utanför kontorstid (elfel i lägenhet, stopp i toaletter, vattenläckor etc) kontakta Jourmontör på telefon 08-657 7722.

Administration av hyror, avgifter, upprättande av kontrakt, överlåtelser och pantförskrivningar sköts av vår ekonomiska förvaltare. Har ni frågor om detta kontaktar ni som vanligt Borg & Merio som vidarebefordrar frågan till Fastighetsägarna.

Bankgiro för avgifts- och hyresinbetalningar är: 5777-2220.
Betalningsmottagare: Brf Måttbandet i Stockholm
Vill ni betala via autogiro går det bra. Kontakta Borg & Merio och be om autogiroblankett. De vidarebefordrar ert önskemål till Fastighetsägarna.

Till lägenheten följer tre låsbrickor som hämtas hos Söderlås på Ringvägen 114 efter sms-avisering. Alla övriga befintliga brickor spärras dagen efter tillträdesdatum. Om ni behöver köpa extra låsbrickor utöver de tre som hör till lägenheten, kontakta vår förvaltare Borg & Merio. Se under fliken Nycklar, brickor och bokningstavlor – där finns beställningsblankett. Det elektroniska systemet med låsbrickor går till portar och andra gemensamma utrymmen.

Gästlägenheterna bokas liksom tvättstugorna via bokningstavlor, internet eller via en app. För mer information se under fliken Gästlägenheter och Tvättstugor.

Behöver ni lägga till eller ta bort ett namn på dörren? Kontakta Borg & Merio, e-post: felanmalan@borgmerio.se.

Samtliga lägenheter fick ett externt eller internt förråd när fastigheten byggdes. Externa förråd kan vara belägna i källaren eller på en vind. Vissa lägenheter har i stället för externt förråd ett s.k. internt förråd i, eller i direkt anslutning till, respektive lägenhet. Flera lägenhetsinnehavare har valt att använda sitt interna förråd som en del i lägenheten, t.ex. som ett rum.  I vissa fall har det t.o.m. marknadsförts som ett rum vid försäljning.  Då kan det upplevas som att det ”inte finns ett förråd” till lägenheten. Föreningen har byggt ett antal nya förråd som kan hyras av medlemmarna. Till dessa förråd är det kö, vilken administreras av förvaltaren. Om en medlem som hyr ett förråd säljer sin lägenhet går förrådet tillbaka till kön. Det hyrda förrådet följer alltså inte med lägenheten vid försäljningen. Intresseanmälan för ett förråd skickas till Borg & Merio som sedan vidarebefordrar er intresseanmälan till Fastighetsägarna.

Vårt gym ligger bredvid tvättstugan på Magnus Ladulåsgatan 13 och nås med ingång från gården. För att nyttja gymmet krävs att du är medlem i gymföreningen, se vidare under fliken Gym.

I Måttbandet 2, Magnus Ladulåsgatan 15-21,  med ingång från gården finns en bastu som är tillgänglig för alla som bor i föreningen. Man bokar bastun för en tid åt gången via bokningskalendern utanför bastun. Ansvarig för verksamheten är kollektivhusföreningen Södra station. Dörren är försedd med kodlås, koden kan begäras ut genom att mejla Jörgen Sundsten på Epost: jorgen.sundsten@mattbandet.se.

Hösten 2021 anslöt sig föreningen till gruppanslutning för bredband hos Bahnhof, vilket innebär att alla lägenheter nu har gigabitinternet som ingår i avgiften.

Det finns tre grovsoprum/miljöstugor: ett på Lehusens gränd, ett vid vändplanen utanför Magnus Ladulåsgatan 15-21, samt ett på Timmermansgränd. Här lämnas tidningar, plast, metall mm. Byggavfall och miljöfarligt avfall som färg och kemikalier får inte slängas i grovsoporna utan måste lämnas på återvinningsstation.

För att underlätta för medlemmar och hyresgäster brukar föreningen med jämna mellanrum ställa upp sopcontainer där skrymmande saker kan slängas. Datum för container finns på informationstavlorna. För övrigt är fastigheterna anslutna till en central sopsug. För att undvika kostsamma stopp för föreningen och i slutänden för medlemmarna, är det viktigt att soporna paketeras väl innan de kastas i sopnedkasten.

BRF Måttbandet är en av medlemmarna i Södra Stationsområdets Garagesamfällighet. Samfälligheten omfattar hela Södra Station, totalt ett tiotal garage. Vår förening äger Garage B som finns vid Lehusens Gränd, men plats kan hyras i valfritt garage inom samfälligheten. Vill man hyra en plats kontaktar man HSB på telefon telefon 010-442 1100. Garagen som ligger närmast är på Lehusens Gränd, Garage B, och Timmermansgränd 2, Garage C. Här hittar du en samlad information om garagesamfälligheten:

Info garage

Kring ombyggnad och renovering finns ett omfattande regelverk. Mindre inre förändringar i lägenheten – t.ex. nya parkettgolv, målning och tapetsering – får ske utan tillstånd från föreningen. Mer omfattande ombyggnad av lägenhet – t.ex. ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för vatten, avlopp, ventilation eller värme – kräver tillstånd från BRF Måttbandet. För den som behöver ritningar över sin lägenhet finns dessa att hämta hos Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. När underlaget är klart, skickas detta tillsammans med ansökan till föreningens förvaltare Borg & Merio.  Under fliken Regler vid ombyggnad och renovering går det att läsa om vad som gäller för olika typer av arbeten. Under fliken Generella regler hittar ni bl.a. allmänna trivselregler och brandskyddsregler.

Under 2013/2014 blev föreningens nya värmeoptimeringssystem taget i bruk. Ventilation sker med hjälp av en frånluftsfläkt som är placerad i ett fläktrum på vinden. För att ventilationen i enskilda lägenheter ska fungera på bästa sätt måste ventilationsdonen rengöras med jämna mellanrum.

Alla kök är från början utrustade med spiskåpor. Det är inte tillåtet att installera motordrivna fläktar, då dessa blåser matos in i grannarnas lägenheter. Vid tveksamhet inför köksrenovering kontakta förvaltaren.

Föreningen har avtal med Fortum som har hand om fastighetens elnät. För att teckna nytt elabonnemang för lägenhet eller lokal kontakta Ellevio (www.ellevio.se)

För såväl hyresgäster och bostadsrättsinnehavare är det nödvändigt att ha en hemförsäkring. Dessutom måste bostadsrättsinnehavare ha ett bostadsrättstillägg till sin försäkring, då upplåtelseformen ställer större krav på ekonomiskt ansvar. BRF Måttbandet har tecknat en sådan kollektiv försäkring för alla tre fastigheterna.  De fullständiga försäkringsvillkoren finns under rubriken ”Viktiga dokument”.

Vi hoppas ni ska trivas i vår förening!