Nya avgifter gästlägenheterna

På stämman framkom att många medlemmar var emot styrelsens planer på att eventuellt hyra ut gästlägenheten på LG4 som kontorslokal. En stor del av de närvarande ville gärna behålla den som just gästlägenhet, även om det skulle innebära en högre hyra.  

Styrelsen har efter årsstämman beslutat att höja hyran för bägge gästlägenheterna. Från och med 1 januari 2025 höjs hyran för gästlägenheten på LG4 till 550 kr per dygn och för gästlägenheten på ML25 till 450 kr per dygn. Höjningen gäller för boende i gästlägenheterna från och med 1 januari 2025 (oavsett om bokningen görs under 2024). 

Gästlägenheten på MLG 15 kommer eventuellt också att få höjd hyra. Det är något som KHF, Kollektivhusföreningen kommer att ta ställning till senare. 

För mer info, se under fliken Gästlägenheterna.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *