Cykel- och barnvagnsrum

Cyklar

För de boende finns möjlighet att förvara sin cykel i något av föreningens cykelrum.
Det finns två olika typer av cykelrum:

Aktiva cykelrum – de mest tillgängliga som har en dörr direkt ut mot gården, avsedda för dig som använder din cykel (oavsett storlek) varje vecka. Finns nära TG 1, ML 27, ML 13, ML 11, ML 9, LG 2 samt i förrådsbyggnaderna (barackerna) vid grindarna mot allén. Cyklar som långtidsförvaras i dessa rum märks upp av den som uppmärksammar det. Sätt en lapp på sadeln där ni skriver ”Aktiv?”  och dagens datum. Om lapp och cykel är kvar efter två veckor så skickar ni ett mail till cykelgruppen@mattbandet.se   Cykelgruppen flyttar då cykeln till närmaste stora rum, TG 3 eller LG 4.
Lås som behöver kapas för att man även bryter mot regeln om fastlåsning ersätts inte.

Cykelrum i källargångarna – för dig som cyklar mer sällan. Finns på TG 3 (stort), TG 1, ML 25, ML 27, ML 11, ML 9, LG 2 (två rum), LG 4 (stort).
I rummen på TG 3, LG 4 samt ML 9 finns dessutom hängkrokar.

I tillägg till dessa finns även ett cykelrum specifikt avsett för lådcyklar. Kontakta: cykelgruppen@mattbandet.se för mer information.

Härutöver finns många cykelställ på gården. Cykelstölder sker utomhus så fastlåsning i ställen rekommenderas.

Använd något av de många cykelrummen eller cykelställen och ställ inga cyklar utanför portarna.

Rensning av cyklar sker årligen under våren. Avisering om dag sker via Måttbandets hemsida, digitala skyltar och via anslag i trapphusen. Om en omärkt cykel är fastlåst i ett cykelställ eller liknande vid rensning, kommer fastsättningsanordningen kapas.

Välkommen att höra av dig direkt med frågor, förslag eller om du vill engagera dig: cykelgruppen@mattbandet.se

Att förvara sin cykel i något av de allmänna utrymmena innebär också att man har godtagit att följa de ordningsregler som finns. Måttbandet ersätter inte cyklar vid stöld.

Ordningsregler i cykelrummen:

  • Det är INTE tillåtet att låsa ihop flera cyklar- det gör det svårt att vid behov flytta cyklarna. 
  • Det är INTE tillåtet att låsa fast cykeln i cykelstället (enda undantaget är utomhus och på gångbron).
  • Om du vet att du ska långtidsförvara cykeln ställ den så långt in som möjligt eller häng den på en krok i något av våra långförvaringsrum.
  • Normalt förvaras max en cykel per person i BRFs cykelutrymmen.
  • Alla cyklar ska märkas en gång om året inför varje aviserad rensning.
  • I cykelstället på gångbron till Måttbandet 2 ska cyklarna stå innanför markeringen för att säkerställa framkomligheten för boende, leveranser och gäster.
  • För att ha din cykel i de aktiva cykelrummen ska du använda den varje vecka. Cyklar som märkbart ej används aktivt kan komma att flyttas till något av cykelrummen i källargångarna.

Barnvagnar, barncyklar och pulkor

I föreningen finns totalt åtta barnvagnsrum:
TG 1, TG 3, ML 27, ML 13, ML 11, ML 7, LG 4 samt i ML 15.

Eftersom behovet kan ändras snabbt, t.ex. i samband med nyinflyttningar, så kommer vissa rum att stå tomma en period. Vi vill be alla att respektera att de rum som är märkta med BARNVAGN är avsedda för just barnvagnar och barncyklar.

Att förvara något i de allmänna barnvagnsrummen innebär också att man har godtagit att följa ordningsreglerna nedan. Måttbandet ersätter inte barnvagnar vid stöld

Ordningsregler i barnvagnsrummen:

  • I barnvagnsrummen förvaras endast barnvagnar och barncyklar, i mån av plats kan även pulkor, snowracers och liknande leksaker förvaras här.
  • Barnvagnsrummen städas vid behov vilket i regel brukar vara vartannat år. Vid dessa städtillfällen ska rummen tömmas helt av de som äger sakerna. Kvarlämnade saker omhändertas för förvaring i 3-6 månader innan det avyttras.

(TG=Timmermansgränd, ML=Magnus Ladulåsgatan, LG=Lehusens Gränd, gångbron=bron till Måttbandet 2)