Felanmälan

Föreningen har ett avtal om förvaltning av fastigheterna med Fastighetsägarna. Det är därför dit föreningens medlemmar i första hand ska vända sig med frågor eller klagomål om sitt boende eller göra en felanmälan. Tveka inte att anmäla fel som du upptäcker.

Felanmälan: telefon 08-617 7600, vardagar kl 07.00 – 17.00 (fredag 16.00).

Felanmälan kan även göras per mejl till kundservice@fastighetsagarna.se  samt via ett formulär på www.fastighetsagarna.se under rubriken ”Kontakta oss” och sedan vidare till ”Felanmälan och Jour”.

Vid stopp i sopnedkast görs felanmälan enligt ovan. Notera att  inga sopor får placeras i trapphuset i avvaktan på att problemet blir löst.

Felanmäl alltid fel som du upptäcker även om du tror att någon annan redan anmält felet. Anmälningarna dokumenteras hos förvaltaren och handläggningarna blir då lättare att följa.

Akuta fel utanför kontorstid

Om du upptäcker ett fel i din lägenhet eller i fastigheten som du bedömer som akut ska du ringa fastighetsjouren, tel 08-657 6450. Akuta fel kan till exempel vara fel på elanläggningen i lägenheten, stopp i toalettstolen, stopp i golvbrunnen i badrum med stigande vatten eller vattenläckage.

I våra stadgar, Paragraf 11, framgår vad som åligger bostadsrättsinnehavaren själv att åtgärda och vad som faller under bostadsrättsföreningens ansvar. Stadgarna finns under en egen flik här på hemsidan.

Felanmälan hissar

Görs till Hissen AB, tel 08-618 4848