Felanmälan

Vår tekniska förvaltare Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB sköter våra fastigheter. Felanmälan görs på 08-36 51 21 (vardagar 08-16) eller via e-post till felanmalan@borgmerio.se. Vid akuta fel som kräver omedelbar åtgärd utanför ordinarie arbetstid: Jourmontör/Securitas – 08-657 77 22.

Notera att vår ekonomiska förvaltning sköts av Fastighetsägarna.

Läs mer om vår nya förvaltare och deras tjänster här: Borg och Merio presentation

Föreningen har ett avtal om förvaltning av fastigheterna med Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB. Det är därför dit föreningens medlemmar i första hand ska vända sig med frågor eller klagomål om sitt boende eller göra en felanmälan. Tveka inte att anmäla fel som du upptäcker.

Felanmälan: telefon 08- 36 51 21, vardagar kl 8-16.

Felanmälan kan även göras per mejl till: felanmalan@borgmerio.se.

Vid stopp i sopnedkast görs felanmälan enligt ovan. Notera att  inga sopor får placeras i trapphuset i avvaktan på att problemet blir löst.

Akuta fel utanför kontorstid

Om du upptäcker ett fel i din lägenhet eller i fastigheten som du bedömer som akut ska du ringa fastighetsjouren, tel 08-657 77 22. Akuta fel kan till exempel vara fel på elanläggningen i lägenheten, stopp i toalettstolen, stopp i golvbrunnen i badrum med stigande vatten eller vattenläckage.

I våra stadgar, Paragraf 11, framgår vad som åligger bostadsrättsinnehavaren själv att åtgärda och vad som faller under bostadsrättsföreningens ansvar. Stadgarna finns under en egen flik här på hemsidan.

Felanmälan hissar

Görs till Hissen AB, tel 08-618 4848