• Aptus
  Söderlås har identifierat brister i vårt aptussystem som kommer att åtgärdas med start måndag 11 dec. Om ni mot förmodan skulle uppleva problem med anledning av detta, kontakta Boendeutskottet, bu@mattbandet.se.  
 • Avgiftshöjning 1 januari 2024
  Som tidigare aviserats har styrelsen beslutat om en höjning av årsavgiften med 9 procent per 1 januari 2024.
 • Nyhetsbrev julen 2023
  Snart är det jul igen! 2023 går mot sitt slut. Ett år som många har känt av i form av en mer ansträngd ekonomi. Detta gäller även vår förening, där vi i två steg har nödgats höja avgifterna för alla medlemmar.  Styrelsen har, för att använda politikerspråk, försökt att vända på alla stenar i strävan…
 • OVK
  Under v49 kommer OVK (obligatorisk ventilationskontroll) att utföras på ML 25-27.Utförlig information och instruktion delas ut i era brevlådor.
 • Hemlösa i våra fastigheter
  Här finns länk med kontaktuppgifter till olika instanser att vända sig till om övernattande gäster påträffas i fastigheternas gemensamma utrymmen: https://socialtstod.stockholm/stod-till-hemlosa/