Kollektivhusföreningen

Kollektivhusföreningen bedriver bland annat verksamhet i form av matlag i föreningens lokaler i Måttbandet 2. Dessutom finns tillgång till gästrum, musikrum och snickeri. I entrén till Måttbandet 2 finns också en byteshörna för kläder, böcker mm mm.

Alla boende i Bostadsrättsföreningen Måttbandet är välkomna att bli medlemmar i Kollektivhusföreningen Södra Station och delta i verksamheten.

Läs mer om kollektivhusföreningen på deras hemsida: Kollektivhusföreningen Södra station