Övriga lokaler

Måttbandet förfogar över ett antal lokaler som används för gemensamt bruk, såsom cykel- och barnvagnsrum, bastu, snickarrum och trädgårdsrum.

Bastu –  I ML15-21 markplan med ingång från gården finns en bastu som är tillgänglig för alla som bor i kvarteret Måttbandet. Tid går att boka utanför bastun, en tid per bastutillfälle. Regler finns anslagna på plats. Bastun är försedd med kodlås. För att få tillträde till bastun, kontakta jorgen.sundsten@matbandet.se.

Trädgårds-/odlingsrum – i TG1 markplan ligger vårt trädgårdsrum där de som odlar på våra gårdslotter runt grillplatsen förvarar redskap och har möjlighet att driva fram plantor. Lotterna fördelas inför varje säsong via ett lotteri som alla boende kan delta i. Lotteriet aviseras via föreningens hemsida, anslagstavlor samt Facebook.

Cykelmekarrum – Ligger vid ML11 med ingång från gården. Där har man möjlighet att fixa med sin cykel. Där finns också en kompressorpump.

Lådcykelförråd – ligger t.h. om ML25 på gården. Där kan man ställa in sin lådcykel förutsatt att man är aktiv cyklist och regelbundet använder sin cykel.

Snickarrum – Föreningen har ett snickarrum som ligger mellan ML9 och ML11 med ingång från källargången. Det är utrustat med arbetsbänkar och diverse verktyg.
Material som inte är uppmärkt får nyttjas av alla. Pågående projekt ska även de vara uppmärkta och med pågående tänker vi att det rör sig om nån vecka eller två inte längre.
Alla som är intresserade att bli medlem i snickargruppen och därmed få tillgång till rummet ska mejla följande information till styrelsen@mattbandet.se

  • Namn
  • Adress
  • BRF-nummer (börjar på 0)
  • Nummer på den låsbricka som ska aktiveras