Motioner till ordinarie föreningsstämma 2024

Ordinarie föreningsstämma 2024 kommer att hållas 2024-05-27.

Motioner som önskas behandlas på den ordinarie föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 2024-04-30.
Motioner sänds till mejladress styrelsen@mattbandet.se.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *