Garage

Här finns information om vad som gäller för Södrastationsgaragens Samfällighetsförening.

Vänligen notera att all administration och hantering sköts av garagersamfälligheten och HSB.

Info garage