Förvaltning

Förvaltning och fastighetsskötsel:  Fastighetsägarna Service: 08-617 7600

Felanmälan och fastighetsskötsel: E-post Kundservice@fastighetsagarna.se

Städning av trapphus och gemensamma utrymmen: Vita Fläcken AB. 

Hissar: Fel på hissen anmäls till Hissen AB 08-618 4848