Förvaltning

Förvaltning och fastighetsskötsel:  Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB. För mer information se Borg & Merios egen hemsida: https://www.borgmerio.se/

Felanmälan och fastighetsskötsel: E-post: felanmalan@borgmerio.se eller telefon: 08-36 51 21

Ekonomisk förvaltning (såsom hyres- och avgiftsfrågor, utdrag ur lägenhetsförteckningen mm) administreras av Fastighetsägarna men hanteras via Borg & Merio, epost: info@borgmerio.se.

Städning av trapphus och gemensamma utrymmen: Vita Fläcken AB. 

Hissar: Fel på hissen anmäls till Hissen AB: 08-618 4848