Aptus

Söderlås har identifierat brister i vårt aptussystem som kommer att åtgärdas med start måndag 11 dec. Om ni mot förmodan skulle uppleva problem med anledning av detta, kontakta Boendeutskottet, bu@mattbandet.se.  

Nyhetsbrev julen 2023

Snart är det jul igen! 2023 går mot sitt slut. Ett år som många har känt av i form av en mer ansträngd ekonomi. Detta gäller även vår förening, där vi i två steg har nödgats höja avgifterna för alla medlemmar.  Styrelsen har, för att använda politikerspråk, försökt att vända på alla stenar i strävan…

OVK

Information till alla boende på TG 1-3:Måndag 27/11 – torsdag 30/11 kommer OVK (obligatorisk ventilationskontroll) att utföras på TG 1-3.Utförlig information och instruktion delas ut i era brevlådor på måndag 20/11.

Cykling under vintern

Vi går mot vinter och då slutar flera av oss att cykla för säsongen. Kan ni som inte tänker cykla aktivt kommande veckor vänligen flytta era cyklar från cykelförråden för aktiva cyklister? Bra också om cyklar som står på gården tittas till. Flera av cyklarna saknar delar pga stöld eller annat och det ser skräpigt…

Aptus ligger nere 31/10

VIKTIG INFORMATION Aptus ligger nere under tisdagen. BRF Måttbandet har under flera år haft problem med långa åtgärdstider och bristande kvalitet gällande vårt passersystem (Aptus) med allt från akuta fel till byte av portkoder. För att komma till rätta med våra låsproblem har BRF Måttbandet tecknat avtal med en ny låspartner – Söderlås på Ringvägen….