Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar tjänsterna

Detta kan komma att innebära nedtid för tjänster under följande period:
Start: 2024-04-13 00:00
Stop: 2024-04-13 06:00
Förväntad nedtid: Upp till 20 minuter.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Med vänlig hälsning
Bahnhof AB

Similar Posts