Valberedningen söker engagerade medlemmar till vår styrelse


Vi söker dig som vill engagera dig i föreningens styrelse. Inför nästa stämma i maj 2023 söker valberedningen efter medlemmar som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelse.

Att sitta i Brf-styrelsen är intressant och lärorikt och ger dig möjlighet att påverka ditt och dina grannars boende. Arvode utgår för ledamöternas arbete i styrelsen, men du bör engagera dig framförallt av intresse för föreningen. Viktigast är att du är intresserad och villig att lägga tid på styrelsearbetet.

Ledamöterna väljs av stämman, oftast på två år i taget. Styrelsen träffas två gånger i månaden. Då deltar alla styrelseledamöter, även suppleanter. Välkommen att höra av dig till oss!

Valberedningen Brf Måttbandet
Epost: valberedning@mattbandet.se
Tel: Numi Östlund, 0706 67 30 70

Similar Posts