Avgiftshöjning 1 januari 2024

Som tidigare aviserats har styrelsen beslutat om en höjning av årsavgiften med 9 procent per 1 januari 2024.

Similar Posts