Nyhetsbrev julen 2023

Snart är det jul igen!

2023 går mot sitt slut. Ett år som många har känt av i form av en mer ansträngd ekonomi. Detta gäller även vår förening, där vi i två steg har nödgats höja avgifterna för alla medlemmar. 

Styrelsen har, för att använda politikerspråk, försökt att vända på alla stenar i strävan att  hitta besparingar. Som ett led I detta kommer vi per 1 januari 2024 ha en ny teknisk förvaltare. Detta innebär i sig inte en besparing men vår förhoppning är att få en bättre leverans för den peng vi lägger på förvaltning. Efter en omfattande upphandlingsprocess under hösten, med fyra konkurrerande fastighetsfirmor valde vi Borg & Merio som fick klart bäst omdöme från sina lämnade  referenser, dvs andra brf:er som de sköter. Det är bland annat våra grannföreningar tvärs över Södermalmsallén, Brinckan Lehusen (336 lgh) och lite närmare Tanto, Brf Ånghästen (243 lgh) som bara har beröm att ge och nu hoppas vi på samma goda resultat här hos oss. Styrelsen planerar att efter årsskiftet ha en öppen träff med personalen från Borg & Merio, så att vi snabbt lär känna varandra. 

I samband med bytet blir rutinen för felanmälan ändrad. Alla felanmälningar ska efter 1 januari gå till:

felanmalan@borgmerio.se eller via telefon 08-365121 (08:00-16:00)

Ni kommer att få kontaktuppgifter, öppettider och annan information i brevlådan.

Borg & Merio vidarebefordrar de frågor och felanmälningar som de själva inte hanterar till rätt instans. Styrelsen vill påminna om att alla felanmälningar ska göras till förvaltaren, dvs inte i mejl till styrelsen eller på fb. Däremot är det ur informationssynpunkt bra att meddela när något har felanmälts.

Vår ekonomiska förvaltning kommer oförändrat att ligga kvar hos Fastighetsägarna.

Vi har också bytt låsentreprenör från Solid/Axlås till Söderlås. Det kommer att bidra till ett snabbare agerande vid felanmälan, vilket i sin tur förhoppningsvis ska minska antalet inbrott och obehöriga i våra fastigheter. Söderlås, som snabbt identifierade brister i hanteringen av våra låstaggar, kommer fortsättningsvis vara de som hanterar vårt Aptus-system. Den länk som gäller för att logga in på Aptus Home och för att kunna boka tvättstuga och gästlägenheter är: 

https://mattbandet.tvattbokning.online

Som en ytterligare besparingsåtgärd har styrelsen beslutat att halvera antalet tillfällen då container finns tillgänglig. Schema för containeruppställning under 2024 kommer att publiceras på tavlor och på hemsidan.

En ny OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kommer att genomföras med start under slutet av året och slutföras efter nyår. Det var inte längesedan OVK gjordes, men dessvärre kontrollerades inte våra kommersiella lokaler samtidigt. Nu gör vi om och gör rätt och får  en nollbas att utgå ifrån, som gäller både lägenheter och lokaler. 

De vanligaste anmärkningarna vid OVK avser: 

  1. man har satt in en kolfilterfläkt och pluggat igen ventilationskanalen i köket. Då saknas grundflöde vilket leder till anmärkning som måste åtgärdas. 
  2. man har satt in en köksfläkt med motor och kopplat den på ventilationskanalen. Det är absolut inte tillåtet eftersom det stör ventilationssystemet. 

Inget av detta är särskilt svårt att åtgärda men det är viktigt att det rättas till före OVK och det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att det blir gjort.

Under 2024 kommer ny upphandling av gårdsskötsel och snöröjning att genomföras. Vårt nuvarande avtal med trädgårdsföretaget ABTot går ut i oktober 2024.

I skrivande stund har anmärkningar från slutbesiktningen av våra portar ännu inte åtgärdats fullt ut. Portarna dras alltjämt med problem kring automatiken som inte fungerar som den ska. Vi hoppas att utbyte av de sk låskistorna samt en del andra åtgärder ska avhjälpa dessa problem.

Boendeutskottet har inventerat samtliga externa förråd i källare och på vindar och sett till att samtliga förråd har tydliga nummerskyltar (blå för förråd som ingår i lägenhet och vita för hyrda förråd).  Policyn är att det endast är tillåtet att hyra ett extra förråd/lägenhet.

Intresset för de nybyggda lägenheterna har varit stort. En viss fördröjning av bygglov uppstod i och med att en av lägenheterna omvandlades till en tvåa i stället för en enrumslägenhet. Tvåan återstår fortfarande att sälja och sedan vidtar avräkning mot entreprenören Gleipner. Vi återkommer när ett nettoresultat för föreningen kan presenteras.

Advent och jul närmar sig som sagt med stormsteg och därmed tänds många levande ljus; Kom ihåg att kolla era brandvarnare – det är en billig försäkring!

Vi ser fram emot ett nytt år med nya utmaningar och önskar alla en fin första advent och så småningom en riktigt God Jul!

Hälsningar, 

Styrelsen

Similar Posts