Sammandrag ekonomimöte 231023

Här hittar ni den presentation som visades 23 oktober på vårt informationsmöte om föreningens ekonomi:

Ekonomimöte 231023

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att föreningen har en bra och stabil ekonomi. Vi har relativt låga lån och trots att vi per dags dato lagt om två av våra fem stora lån till en högre ränta, har vi fortfarande en ränta på i snitt 2%.  

Vi är också relativt energieffektiva. Vår värmeåtervinningsanläggning med värmepumpar gör att vi  till dels är självförsörjande på värme. Först när temperaturen kommer ner på ca 5C går fjärrvärmen igång. 

Beträffande avgifterna kommer styrelsen att besluta om ny avgift i slutet av november. Den nya avgiften kommer meddelas före november månads utgång och gälla från 1 januari 2024. Det går idag inte att säga hur stor höjningen blir, eftersom det är helt avhängigt av den budgetprocess, som just nu pågår.

Tomträttsavgälden som under senare år stegvis har höjts, kommer nu ligga still till 2028, då Stockholm Stad fattar nytt beslut om ev höjning.

Två av de tre nybyggda lägenheterna är redan sålda; trerumslägenheten för 7.050.000 kr och enrummaren för 2.670.000 kr.  Tvårumslägenheten har blivit något fördröjd pga en bygglovsprocess (det blev en tvårummare istället för en etta och nytt bygglov krävdes), men även den kommer inom kort att läggas ut till försäljning. Den vinst som föreningen kommer att kunna gottgöra sig beror på vad byggkostnaden uppgår till. Detta återstår att beräkna.

Nedan finns länkar till både 3:an och 1:an som de såg ut när de stylats för mäklarens hemsida.

Trerummaren Enrummaren

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *